5 LOENGUT

Kirjastus: EESTI KUNSTIAKADEEMIA

Kategooria: Kunstiõpetus ja käsiraamatud
2008 aasta

Hindad

Rahva Raamat
4.41€
Hetkel pole saadaval
Raamat "5 Loengut" on teos, mis pakub sügavat mõtisklust nii isiklikust kui ka üldinimlikust vaatepunktist. Autor, keda tuntakse kui suurt õpetajat, jagab oma teadmisi ja kogemusi, mis ulatuvad kaugemale minevikust, keskendudes olevikule ja heites pilgu tulevikku. See raamat on justkui teejuht loovuse labürindis, aidates lugejal mõista loomise olemust ja selle protsessi pühadust.

Autor rõhutab iseseisvuse tähtsust – julgustades lugejat olema enesekindel nii oma teadmistes kui ka eksimustes. Ta toonitab, et tõeline tarkus ja julgus kasvavad aja jooksul ning et õppimine on pidev ja aeganõudev protsess. Professor Signe Kivi, rektor, kirjeldab seda raamatut kui vahendit, mis lubab otsida ja eksida, tunnustades autori teekonda kui õpetajat, kes on ise samuti neid radu käinud.

"5 Loengut" ei ole lihtsalt akadeemiline tekst, vaid pigem dialoog lugejaga, pakkudes võimalust vaielda ja arutleda, eeldades, et lugeja on valmis arendama endas vajalikke omadusi nagu tarkus ja julgus. See on raamat, mis kõnetab neid, kes on pühendunud õppimisele ja õpetamisele, ning neid, kes otsivad inspiratsiooni oma loovuse ja iseseisvuse arendamiseks.