MATEMAATIKA ÕR 3. KL

Kirjastus: KIIR

Kategooria: Õpetaja ja pedagoogika
2003 aasta

Hindad

Rahva Raamat
1.73€
Hetkel pole saadaval
Kas olete kolmanda klassi matemaatikaõpetaja, kes otsib tõhusat juhendit, et muuta oma tunnid elavamaks ja tulemuslikumaks? "Matemaatika ÕR 3. KL" on just see, mida vajate. See on hädavajalik abimees, mis on loodud spetsiaalselt Kaie Kubri, Anu Palu ja Marika Varese poolt koostatud "Matemaatika õpik 3. klass" ja "Matemaatika töövihik 3. klassile" (I ja II osa) kasutavatele õpetajatele.

Selle käsiraamatu lehekülgedel leiate väärtuslikke soovitusi ja praktilisi nõuandeid, kuidas õpikus kajastatud teemasid kõige paremini õpetada ja ülesandeid lahendada. Autorid on pannud suurt rõhku sellele, et õpetamisprotsess oleks kooskõlas üldõpetuse põhimõtetega ning et see hõlmaks õppekava läbivaid teemasid, mis võimaldavad teil matemaatikat integreerida teiste ainetega.

Raamatus on esitatud kolmanda klassi matemaatika ainekava, mis on kooskõlas riikliku õppekavaga ja seab selged eesmärgid, mida õpilased peaksid esimese kooliastme lõpuks saavutama. Autorid on pööranud erilist tähelepanu õpilaste iseseisva töö ja vormistamisoskuste arendamisele, lisades õpikusse rohkem ülesandeid, mis soodustavad enesekontrolli ja õpetavad, kuidas töid korrektselt ruudulisse vihikusse vormistada.

Lisaks on raamat rikastatud lastekirjandusest inspireeritud ülesannetega, mis on suunatud just kolmanda klassi õpilastele. Kuna kolmas klass tähistab esimese kooliastme lõppu, on õpikusse koondatud ka kõik seni õpitud teemad koos kordavate ülesannetega, mis aitavad õpilastel teadmisi kinnistada.

"Matemaatika ÕR 3. KL" pakub ka uusi matemaatilisi mänge ja tunde elavdavaid harjutusi, samuti vihjeid ja ideid, mis on pärit varasematest õpetajaraamatutest. Raamat jätab ruumi ka teie kui õpetaja isiklikeks märkusteks ja tähelepanekuteks, muutes selle tõeliselt personaalseks töövahendiks.

Võtke see raamat oma õpetamisarsenali, et rikastada oma matemaatikatunde ja inspireerida oma õpilasi armastama numbrite maailma.