ÕIGEUSU KIRIKU LAULUD

Kirjastus: EESTI ÕIGEUSU NOORTE LIIT

Kategooria: Kristlus
2007 aasta

Hindad

Rahva Raamat
2.75€
Hetkel pole saadaval
Kas oled kunagi mõelnud, kuidas muusika võib olla vaimseks teekonnaks või askeesiks? "Õigeusu Kiriku Laulud" on teos, mis avab ukse õigeusu kirikumuusika sügavustesse ja aitab mõista selle olulisust liturgias. Autor toob esile, kuidas laulmine on enamat kui lihtsalt helide loomine – see on kogu inimese, tema keha ja hinge väljendusviis.

See raamat on kui teejuht, mis aitab sul süveneda õigeusu kirikulaulu olemusse, kus iga noot ja sõna on loodud liturgilise elamuse rikastamiseks. Bütsantsi muusika meistri Lycourgos Angelopoulose sõnadega, et "hääl on kogu keha, kogu isik, kogu inimene", peegelduvad selgelt raamatu lehekülgedel.

Lisaks vaimsele sügavusele on raamat ka praktiline abivahend, pakkudes lihtsustatud noodikirja, mis teeb õigeusu kirikulaulude õppimise ja praktiseerimise kättesaadavaks kõigile huvilistele. See ei ole lihtsalt muusikakogumik, vaid pedagoogiline vahend, mis aitab sul mõista kirikulaulu tõelist eesmärki – olla toeks Kiriku liturgiale ja juhatada usklikku kontemplatsiooni ning palvesse.

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse sõnadega, kirikulaul on tõepoolest sillaks taeva ja maa vahel, ning Püha Kallistose 14. sajandi tarkuseterad rõhutavad kirikulaulu tähtsust uskliku vaimse ärkamise ja Jumalaga ühenduse loomise protsessis.

Kui oled huvitatud õigeusu kirikumuusikast ja soovid oma vaimset teekonda rikastada, siis "Õigeusu Kiriku Laulud" on teos, mis pakub sulle nii ajaloolist tausta kui ka praktilisi juhiseid, et avastada ja kogeda kirikulaulu ilu ja jõudu.