USK JA ELU 2008/5

Kirjastus: EAÕK KIRJASTUS

Kategooria: Kristlus
2008 aasta

Hindad

Rahva Raamat
4.60€
Hetkel pole saadaval
Kas otsite sügavamat mõistmist õigeusu mõjust Eesti rahva identiteedile ja enesemääramisele? "Usk ja Elu 2008/5" pakub põhjalikku uurimust, kuidas õigeusk on kujundanud ja mõjutanud Eesti kultuuri ja ühiskonda. See kogumik sisaldab mitmeid artikleid, mille autoriteks on tunnustatud teoloogid ja kirikujuhid.

Ülempreester Aleksander Wärat avab arutelu õigeusu rollist eestlaste enesemääramisel, tuues esile selle usundi ainulaadse positsiooni meie ajaloo ja identiteedi kujunemisel. Arhimandriit Hiiob Getcha keskendub oma töös piiskopkonna ja kohaliku kiriku suhetele, valgustades kirikliku hierarhia ja kogukonna dünaamikat.

Arhimandriit prof. Hdr. Grigorios D. Papathomas võtab vaatluse alla kirikukogude teisesuse ja osaduse, analüüsides kriitiliselt rahvuskiriku ja kirikliku allaneelamise tendentse. Metropoliit doktor Paul Yazigi artikkel "Teoloogia ja areng kolmandal aastatuhandel" heidab pilgu tulevikku, uurides, kuidas teoloogia võib kohaneda ja areneda tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas.

Ülempreester Boris Bobrinskoi mõtiskleb õigeusu sõnumi üle 21. sajandil, pakkudes perspektiivi, kuidas iidne usk võib vastata kaasaegsele inimesele. Kogumikus leidub ka Püha Johannes Kuldsuu ristimisjutlused ning ülevaade tema mõjust Kopti kiriku traditsioonides, mida tutvustab metropoliit Bishoy.

Lisaks teoloogilistele aruteludele pakub "Usk ja Elu 2008/5" ka praktilisi juhiseid, näiteks kirrikliku valmistamise kohta suureks Paastuks, mida jagatakse Riia Vaimuliku Seminari ajakirja "Jumala Kartuse Kool" kaudu. David Vseviov toob lugejateni põneva pilguheit Bütsantsi diplomaatiale, ja Jüri Kotšinev räägib Gruusiast ning selle õigeusu kirikust, avardades lugeja geopoliitilist silmaringi.

Lõpetuseks, kogumikus on esile tõstetud Vive Tolli kunst, mis rikastab teose visuaalset poolt ja pakub esteetilist naudingut.

"Usk ja Elu 2008/5" on asendamatu lugemine kõigile, kes on huvitatud õigeusu mõjust Eesti kultuurile ja vaimsele maastikule. See on teos, mis ei paku mitte ainult ajaloolist ja kultuurilist ülevaadet, vaid ka sügavat vaimset toitu neile, kes otsivad mõistmist ja inspiratsiooni oma usulises teekonnas.